Ataatsimiititalianut allatsit


Ataatsimiititaliaq/Udvalg Allatsit/Sekretær Oqarasuaat/Telefon

Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Ataatsimiititaliaq

Sakarias Amondsen
saam@inatsisartut.gl

+299 34 61 49

Eqqissisimatitsinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliaq

Bibi Mikaelsen
bibi@inatsisartut.gl

+299 34 61 39

Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Ataatsimiititaliaq

Jakob Hartmann Hansen
jhh@inatsisartut.gl

+299 34 61 15

Inatsisinut Ataatsimiititaliaq

Kent Fridberg
kfr@inatsisartut.gl

+299 34 61 19

Inatsisinut Ataatsimiititaliaq

Kathrine Ødegård
kaod@inatsisartut.gl

+299 34 61 07

Inuussutissarsiornermut Aatsitassanullu Ataatsimiititaliaq

David Jensen
dje@inatsisartut.gl

+299 34 61 27

Inuussutissarsiornermut Aatsitassanullu Ataatsimiititaliaq

Kasper Juul-Nielsen
juul@inatsisartut.gl

+299 34 61 21

Kukkunersiuinermut Ataatsimiititaliaq

Frederik Schmidt
frsc@inatsisartut.gl

+299 34 62 39

Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Ataatsimiititaliaq

Rikke Frederiksen
rfr@inatsisartut.gl

+299 34 61 22

Nunanut Allanut Sillimaniarnermullu Ataatsimiititaliaq

Kasper Juul Gimsing
gimsing@inatsisartut.gl

+299 34 61 06

Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiat

Elly Hauge Pedersen
ehp@inatsisartut.gl

+299 34 53 54

Nunat Avannarliit Siunnersuisoqatigiivi

Bibi Mikaelsen
bibi@inatsisartut.gl

+299 34 61 39

Qinigaanerup Misilinneqarnissaanut Ataatsimiititaliaq

Elly Hauge Pedersen
ehp@inatsisartut.gl

+299 34 53 54

Sanaartornermut Ataatsimiititaliaq

Kenneth Lund Bøjler
kenneth@inatsisartut.gl

+299 34 62 98

Suleriaaseq pillugu Ataatsimiititaliaq

Elly Hauge Pedersen
ehp@inatsisartut.gl

+299 34 53 54

Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Ataatsimiititaliaq

Ilannguaq K. Møller
ilkm@inatsisartut.gl

+299 34 61 40